ประชุมร่างโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2567 
   ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชุมร่างโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน​  ฮาซาณัณท์​ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ
ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์