ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ

    วันที่ (25 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายฝึกฯ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ณ ห้องฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ #EDUYRU

กิจกรรมหลักสูตร

30 ธันวาคม 2563
ขอแสดงความยินดี

ข่าวสำหรับศิษย์เก่า