รองคณบดีครุศาสตร์ร่วมประชุมโครงการ Green YRU

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายฟาริด หะยีเจ๊ะโวะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประกวด UI Green Metric World University ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Green YRU University) ณ โรงแรมคริสตัล จ.สงขลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย