ครุศาสตร์เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถาบันผลิตครูจาก กสศ.

8 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพุธที่​ 8​ กรกฎาคม​ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รุ้งลาวัณย์​ จันทรัตนา​ คณบดี​คณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถาบันผลิตครู จาก กสศ. ตามข้อเสนอโครงการ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา2564 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ