ครุศาสตร์ประชุมโครงการ Extra Time

6 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณทิต(EXTRA TIME)โดยใช้หอพักเป็นฐาน  ณ ห้องหูเตี๋ย อาคารสังคมศาสตร์