คณบดีครุศาสตร์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต

2 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารในการปฏิบัติงาน