ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

11 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายฝึกฯ ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 60 และชั้นปีที่ 5 รหัส 59 ณ ห้องฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน