ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีที่ 5

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 60 และชั้นปีที่ 5 รหัส 59 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา