ตลาดนัดวัฒนธรรม

17 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมงานตลาดนัดวัฒนธรรม ที่จัดโดยฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาทั้ง 12 หลักสูตรที่สร้างสรรค์ผลงานดีในงานวันนี้ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีความเป็นวัฒนธรรมที่นักศึกษาได้ร่วมถ่ายทอดออกมา เช่น การแต่งกาย การแสดง การทำอาหาร การทำของเล่นพื้นบ้าน และการออกบูทจำหน่ายอาหารมากมาย
โดยภายในงานตั้งแต่เช้า ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาเยี่ยมชมกิจกรรม และกล่าวทักทายบุคลากรและนักศึกษาภายในงานอย่างเป็นกันเอง
ในการนี้ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ต้องขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งคณบดี รองคณบดี ผอ.โรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์ บุคลากร และทีมวิทยากรทุกท่าน และนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ