กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 60

17 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส  60 ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมสัมมนาได้แบ่งตามห้องแบ่งตามสาขาวิชาโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา