กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 59

20 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมสัมมนาได้แบ่งตามห้องแบ่งตามสาขาวิชาโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา