กิจกรรมชี้แจงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

3 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมชี้แจงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียด

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน