คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

19 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 19 มีนาคม 2564  อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการด้านต่างๆของนักเรียน และนำเสนอตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา