คณบดีคณะครุศาสตร์ พบปะและให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียนที่ยื่นใบสมัคร รอบที่ 2 โควตา (กลุ่มภาคีฯภาคใต้)

26 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พบปะและให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียนที่ยื่นใบสมัคร รอบที่ 2 โควตา (กลุ่มภาคีฯภาคใต้) สำหรับยอดผู้สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ล่าสุด สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้ที่สนใจ เป็นอันดับ 1 การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันดับ 2 และสาขาวิชาภาษาไทย เป็นอันดับ 3 บริเวณใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา