ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยกับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่

6 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 5 เมษายน 2564 ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอิสม่าแอล ไร่ใหญ่ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนกระบี่ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ กรรมการสภาฯ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาครู จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน