คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (8 กันยายน 2564)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านองคมนตรี ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting