พิธีลงนามความร่วมมือ และชี้แจงการทำงานเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นปีการศึกษา 2565 “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น

10 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันนี้ (10 ก.ย.64)สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงานเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์) ถิ่น” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์