ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้”

27 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์  รักษ์ชายแดนใต้” ประเภทสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ด้านการขับเคลื่อนทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร