ข่าวกิจกรรมคณะ

  • สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 รหัส 58

    ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง  สัมมนาและจัดนิทรรศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา)  วันพฤหัสบดีที่ 20  กันยายน 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • งานสันติภาพสากล The right to peace 2018

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล ณ ห้องประชุมเซอรา โดยมีกิจกรรมสานเสวนา การแสดงของนักศึกษา และการขายอาหาร  สร้างสีสัน และความครึกครืน และยังทำให้น้องนักศึกษาได้แสดงโอกาส ความสามารถในด้านต่างๆ 

วิดีโอ