ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • นศ.แลกเปลี่ยนเข้าอำลาอธิการบดี

    ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) เข้าพบ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วันนี้ (25พ.ค.61) ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจา