ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • กิจกรรมบายเนียร์

    วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ป.ตรี ได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบายเนียร์  เวลา 19.00-22.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์