ข่าวกิจกรรมคณะ

  • เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ

    เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ วิทยากรโดย อาจารย์ดนรอหีม สุนทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • การจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตร

    เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้มีการจัดโครงการสรรหานักศึกษา เพื่อเปิดบ้านต้อนรับครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนต่างๆ ตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ณ ใต้หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิดีโอ