ข่าวกิจกรรมคณะ

  • ปฐมนิเทศนักศึกษา​ Extra Time

    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562​ ทีมงาน​ Extra Time ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์จันจลี​ ถนอมลิขิตวงศ์​ รอ

กิจกรรมหลักสูตร

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ป.โทบริหารการศึกษา

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562     เมื่อเวลา 10.30 น. (4 ธ.ค.62) ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพ