ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • กิจกรรม มรย.วิชาการ 61

          วันที่ 17 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม มรย.วิชาการ 61 ซึ่งทางสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ประกอบด้วย การวัดชีพจรขณะพัก , ความดันโลหิต, น้ำหนัก, ส่วนสูง, การวัดความจุปอด, เครื่องวัดแรงบีบมือ, เครื่อ

วิดีโอ