ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Extra Time

กิจกรรมหลักสูตร

  • สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

    สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา นางสาวอาซีเยาะห์ลาเตะ ซึ่งเป็นคนแรกของรุ่นที่ 9 และนายดือนัง มีสา นักศึกษาปีที่ 5