มอ.รับสมัครครูคณิตศาสตร์

29 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

อาจารย์(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์
-มีคะแนนเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.75
-ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
-เงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครบัดนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2560
ในวันและเวลาราชการ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ม.อ.ปัตตานี
โทร.0-7331-3930-50 ต่อ 1578 หรือโทร 08-6292-2771
ใบสมัคร http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form36.pdf