รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานที่ 1 และ 9

2 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์

 

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปี 2560 

                       มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (ห้อง 1)

ลำดับที่

เลขที่สมัครฝึกอบรม

ชื่อ - นามสกุล

 
 

1

260

นายวีรยุทธ  ทองนพรัตน์

 

 

2

346

นางสาวตัสนีม  สาเร๊าะ

 

 

 

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปี 2560 

 

                                   มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู (ห้อง 1)

 

ลำดับที่

เลขที่สมัครฝึกอบรม

ชื่อ - นามสกุล

 

 

 

 

1

008

นางสาวอาซีย๊ะ  สาและ

 

 

 

2

009

นางสาวนิเราะห์  แว้ง

 

 

 

3

011

นางสาวซารีนา  นิแว

 

 

 

4

013

นางสาวไซรา  อาแว

 

 

 

5

014

นางสาวซีต๊ะ  เกาะมาซอ

 

 

 

6

018

นางสาวฮูดา  วาเลง

 

 

 

7

021

นางสาวอัสวาณี   หมัด

 

 

 

8

022

นางสาวฮาซานะห์  อาลี

 

 

 

9

027

นางสาวนูซีย๊ะ  ลาดอ

 

 

 

10

029

นางสาวอิลฮาม  ปายอ

 

 

 

11

033

นางสาวซูฮานี  อูเซ็ง

 

 

 

12

037

นางสาวซารีปะ  ดือมานิ

 

 

 

13

041

นายอามีรูน   ระเซาะ

 

 

 

14

049

นางสาวนูร์อัลญา  เลาะเมาะ

 

 

 

15

050

นางรูหานา  ยะรัง

 

 

 

16

057

นางสาวจันจิรา  อาบูบากา

 

 

 

17

061

นางสาวณัฐธภา  พัดวิลัย

 

 

 

18

062

นางสาวลักษิณา  ถนอมนวล

 

 

 

19

066

นางสาวโอมมูกัลซม  เจ๊ะเลาะห์

 

 

 

20

020

นางมิ้นนะห์  เต๊ะมะ

 

 

 

21

074

นางสาวยามีล๊ะ  ตาเห

 

 

 

22

082

นางสาวกามีละ  สายิ

 

 

 

23

091

นางสาวสุวาณี  เยงยูนอ

 

 

 

24

099

นางสาวอาดีหล๊ะ  วาเด็ง

 

 

 

25

107

นางสาวณาศอฟาฮ์  ดารีซอ

 

 

 

26

115

นางสาวอูไมมัส  ตันหยงมัส

 

 

 

27

117

นางสาวนิซูวัยบะห์  ยามา

 

 

 

28

125

นางสาวอนูรีย์  เจ๊ะบู

 

 

 

29

128

นางสาวฮามีดะห์  เจ๊ะตำ

 

 

 

30

136

นางสาวอามานี  สามะ

 

 

 
               

 

 

 

 

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปี 2560 

 

                                   มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู (ห้อง 2)

 

            ลำดับที่

เลขที่สมัครฝึกอบรม

ชื่อ - นามสกุล

 
 

1

144

นางสาวซารีณา  สาแม

 

 

2

152

นางสาวฮูดา  เวาะเลาะ

 

 

3

160

นางสาวรวยดา  กุโน

 

 

4

168

นายมะซาดา  แบรอสะแม

 

 

5

176

นางสาวอาวาติฟ  ยูโซะ

 

 

6

184

นางสาวนูรีฮัน  หมัดระหมาน

 

 

7

192

นางสาวอัสมะห์  อาลีฮาซัน

 

 

8

200

นางสาวซุลฟา  อาลิอาดัม

 

 

9

208

นางสาวมาซีก๊ะ  โต๊ะปะ

 

 

10

210

นางสาวนิพาพร  เสมาพัฒน์

 

 

11

217

นางสาวฟิฏเราะห์  หะยีหมัด

 

 

12

225

นางสาวนัจวา  นิฮะ

 

 

13

233

นางสาวรอนี  ล่าหมัน

 

 

14

241

นางสาวอามาณี  เซ็ง

 

 

15

249

นางสาวมากูเราะห์  กาซอ

 

 

16

257

นางสาวสุภาวดี  สาแม

 

 

17

268

นายอับดุลลา  ดือราแม

 

 

18

276

นางสาวปารณีย์  เลื่องวาณิชย์

 

 

19

278

นางสาวนูซีลา  มะยิดี

 

 

20

286

นางสาวซูไรดา  ดอนิ

 

 

21

288

นางสาวดะห์  ซีนา

 

22

304

นางสาวฮัฟเสาะห์  ปูเต๊ะ

 

23

312

นางสาวโนร์ไลลา  หามะ

 

24

319

นางสาวบาริกะห์  อาบูบากา

 

25

327

นางสาวอามีเนาะห์  ดือราซอ

 

26

335

นายธนรัฐ  หลีเจริญ

 

27

337

นางสาววนิดา  อูเซ็ง

 

28

345

นางสาวสุไฮนี  ซีแตมาโมง

 

29

354

นางสาวพิมพ์นารา  มุนินทร์นพมาศ

 

30

362

นางสาวนิอารานี  มะดาบู