กิจกรรมชมรม

8 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพุธที่ 14 ก.พ. 2561 กิจกรรมชมรมคณะครุศาสตร์ ชมรมดนตรี ชมรมอาหาร และชมรมฟุตซอล ภายใต้งานสัปดาห์แห่งความกลมเกลียวระหว่างวัฒนธรรม มีนักศึกษาจากทุกคณะมาเข้าร่วมในวันนี้ โดยมีกิจรรมประกวดและการแสดงของแต่ละชมรม