ต้อนรับสถาบันผลิตครูแห่งรัฐกลันตัน

8 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ ยินดีและขอต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันผลิตครูแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ( Institut Pendidikan Guru, Kampus Kota Bharu, Kelantan ) นำทีมโดย Dr.Abdullah , Dr.Sabry and Dr.Noorlan ที่นำคณาจารย์จากสถาบันฯ มาพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต กับคณะครุศาสตร์ ต่อไป