เชิญร่วมงานสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย

9 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย  ครั้งที่ 1  ปี 2561

1st Seminar and Open hones Of Early Childhood Education  2018

***************************************************

ขอเชิญ  คณาจารย์   นักศึกษา  มรย และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย  ครั้งที่ 1  ปี 2561  ในงานมีกิจกรรม        ที่น่าสนใจ

  • การเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษา รางวัลโล่พระราชทาน
  • นิทรรศการผลงานทางการศึกษาปฐมวัย
  • นิทรรศการสื่อทางการศึกษาปฐมวัย
  • นิทรรศการงานวิจัยของอาจารย์
  • นิทรรศการงานวิจัยของนักศึกษาปฐมวัย
  • สาธิตสื่อเสมือนจริง  AR   สำหรับเด็กปฐมวัย  
  • สาธิตการประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ  กระเป๋าผ้า

 

ในวันจันทร์  ที่ 12  เดือนมีนาคม   2561

ณ  ห้องประชุมเซอรา  อาคาร 24  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา