รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานที่ 3

16 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 2 นางสาวอาซีย๊ะ สาและ
2 19 นางสาวอัสวาณี หมัด
3 39 นายอามีรูน ระเซาะ
4 43 นางสาวนูร์อัลญา เลาะเมาะ
5 52 นางสาวจันจิรา อาบูบากา
6 64 นางสาวโอมมูกัลซม เจ๊ะเลาะห์
7 68 นางมิ้นนะห์ เต๊ะมะ
8 72 นางสาวยามีล๊ะ ตาเห
9 76 นางสาวกามีละ สายิ
10 85 นางสาวสุวาณี เยงยูนอ
11 93 นางสาวอาดีหล๊ะ วาเด็ง
12 101 นางสาวณาศอฟาฮ์ ดารีซอ
13 109 นางสาวอูไมมัส ตันหยังมัส
14 119 นางสาวอนูรีย์ เจ๊ะบู
15 130 นางสาวอามานี สามะ
16 138 นางสาวซารีณา สาแม
17 146 นางสาวฮูดา เวาะเลาะ
18 154 นางสาวรวยดา กุโน
19 162 นายมะชาดา แบรอสะแม
20 170 นางสาวอาวาติฟ ยูโซะ
21 178 นางสาวนูรีฮัน หมัดระหมาน
22 186 นางสาวอัสมะห์ อาลีฮาซัน
23 194 นางสาวซุลฟา อาลิอาดัม
24 202 นางสาวมาซีก๊ะ โต๊ะปะ
25 212 นางสาวฟิฏเราะห์ หะยีหมัด
26 219 นางสาวนัจวา นิฮะ
27 227 นางสาวรอนี ล่าหมัน
28 235 นางสาวอามาณี เซ็ง
29 243 นางสาวมากูเราะห์  กาซอ
30 251 นางสาวสุภาวดี สาแม
31 262 นายอับดุลลา ดือราแม
32 270 นางสาวปารณีย์ เลื่องวาณิชย์
33 280 นางสาวซูไรดา ดอนิ
34 291 นางสาวมิสบะห์ มามะ
35 298 นางสาวฮัฟเสาะห์ ปูเต๊ะ
36 306 นางสาวโนร์ไลลา หามะ
37 313 นางสาวบาริกะห์ อาบูบากา
38 321 นางสาวอามีเนาะห์ ดือราซอ
39 329 นายธนรัฐ หลีเจริญ
40 340 นางสาวสุไฮนี ซีแตมาโมง
41 348 นางสาวพิมพ์นารา มุนินทร์นพมาศ
42 356 นางสาวนิอารานี มะดาบู
43 371 นางสาวพาตอน๊ะห์ กาซอ