รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานที่ 4

2 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

 

ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 3 นางสาวอาซีย๊ะ สาและ
2 16 นางสาวฮูดา วาเลง
3 30 นางสาวซูฮานี อูเซ็ง
4 34 นางสาวซารีปะ ดือมานิ
5 40 นายอามีรูน ระเซาะ
6 44 นางสาวนูร์อัลญา เลาะเมาะ
7 53 นางสาวจันจิรา อาบูบากา
8 65 นางสาวโอมมูกัลซม เจ๊ะเลาะห์
9 69 นางมิ้นนะห์ เต๊ะมะ
10 73 นางสาวยามีล๊ะ ตาเห
11 77 นางสาวกามีละ สายิ
12 83 นางสาวนาฟีซะฮ์ สือนิ
13 86 นางสาวสุวาณี เยงยูนอ
14 94 นางสาวอาดีหล๊ะ วาเด็ง
15 102 นางสาวณาศอฟาฮ์ ดารีซอ
16 110 นางสาวอูไมมัส ตันหยังมัส
17 120 นางสาวอนูรีย์ เจ๊ะบู
18 131 นางสาวอามานี สามะ
19 139 นางสาวซารีณา สาแม
20 147 นางสาวฮูดา เวาะเลาะ
21 155 นางสาวรวยดา กุโน
22 163 นายมะชาดา แบรอสะแม
23 171 นางสาวอาวาติฟ ยูโซะ
24 179 นางสาวนูรีฮัน หมัดระหมาน
25 187 นางสาวอัสมะห์ อาลีฮาซัน
26 195 นางสาวซุลฟา อาลิอาดัม
27 203 นางสาวมาซีก๊ะ โต๊ปะ
28 213 นางสาวฟิฏเราะห์ หะยีหมัด
29 220 นางสาวนัจวา นิฮะ
30 228 นางสาวรอนี ล่าหมัน
31 236 นางสาวอามาณี เซ็ง
32 244 นางสาวมากูเราะห์ กาซอ
33 252 นางสาวสุภาวดี สาแม
34 263 นายอับดุลลา ดือราแม
35 271 นางสาวปารณีย์ เลื่องวาณิชย์
36 281 นางสาวซูไรดา ดอนิ
37 292 นางสาวมิสบะห์ มามะ
38 296 นางสาวมาซีเตาะ วิชา
39 299 นางสาวฮัฟเสาะห์ ปูเต๊ะ
40 307 นางสาวโนร์ไลลา หามะ
41 317 นางสาวบาริกะห์ อาบูบากา
42 322 นางสาวอามีเนาะห์ ดือราซอ
43 330 นายธนรัฐ หลีเจริญ
44 341 นางสาวสุไฮนี ซีแตมาโมง
45 349 นางสาวพิมพ์นารา มุนินทร์นพมาศ
46 357 นางสาวนิอารานี มะดาบู
47 372 นางสาวพาตอน๊ะห์ กาซอ