รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานที่ 5

17 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 4 นางสาวอาซีย๊ะ สาและ
2 17 นางสาวฮูดา วาเลง
3 25 นางสาวนูซีย๊ะ ลาดอ
4 45 นางสาวนูร์อัลญา เลาะเมาะ
5 54 นางสาวจันจิรา อาบูบากา
6 58 นางสาวอามีเราะห์ มาหะมะ
7 78 นางสาวกามีละ สายิ
8 87 นางสาวสุวาณี เยงยูนอ
9 95 นางสาวอาดีหล๊ะ วาเด็ง
10 103 นางสาวณาศอฟาฮ์ ดารีซอ
11 111 นางสาวอูไมมัส ตันหยังมัส
12 121 นางสาวอนูรีย์ เจ๊ะบู
13 132 นางสาวอามานี สามะ
14 140 นางสาวซารีณา สาแม
15 156 นางสาวรวยดา กุโน
16 148 นางสาวฮูดา เวาะเลาะ
17 164 นายมะชาดา แบรอสะแม
18 172 นางสาวอาวาติฟ ยูโซะ
19 180 นางสาวนูรีฮัน หมัดระหมาน
20 188 นางสาวอัสมะห์ อาลีฮาซัน
21 196 นางสาวซุลฟา อาลิอาดัม
22 204 นาวสาวมาซีก๊ะ โต๊ะปะ
23 214 นางสาวฟิฏเราะห์ หะยีหมัด
24 221 นางสาวนัจวา นิฮะ
25 229 นางสาวรอนี ล่าหมัน
26 237 นางสาวอามาณี เซ็ง
27 245 นางสาวมากูเราะห์ กาซอ
28 253 นางสาวสุภาวดี สาแม
29 258 นางสาวนูซีลา มะยิดี
30 264 นายอับดุลลา ดือราแม
31 272 นางสาวปารณีย์ เลื่องวาณิชย์
32 282 นางสาวซูไรดา ดอนิ
33 289 นางสาวสรัลพร  ศิริรักษ์
34 293 นางสาวมิสบะห์ มามะ
35 300 นางสาวฮัฟเสาะห์ ปูเต๊ะ
36 308 นางสาวโนร์ไลลา หามะ
37 318 นางสาวบาริกะห์ อาบูบากา
38 323 นางสาวอามีเนาะห์ ดือราซอ
39 331 นายธนรัฐ หลีเจริญ
40 342 นางสาวสุไฮนี ซีแตมาโมง
41 350 นางสาวพิมพ์นารา มุนินทร์นพมาศ
42 358 นางสาวนิอารานี มะดาบู
43 363 นางสาวนาดียา ดาอุแม
44 365 นางสาวรูฮานา กาเซะ
45 367 นางสาววาสนา ผ่องสุวรรณ
46 373 นางสาวพาตอน๊ะห์ กาซอ