รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานที่ 6

26 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 5 นางสาวอาซีย๊ะ สาและ
2 31 นางสาวซูฮานี อูเซ็ง
3 35 นางสาวซารีปะ ดือมานิ
4 46 นางสาวนูร์อัลญา เลาะเมาะ
5 55 นางสาวจันจิรา อาบูบากา
6 79 นางสาวกามีละ สายิ
7 88 นางสาวสุวาณี เยงยูนอ
8 96 นางสาวอาดีหล๊ะ วาเด็ง
9 104 นางสาวณาศอฟาฮ์ ดารีซอ
10 112 นางสาวอูไมมัส ตันหยงมัส
11 122 นางสาวอนูรีย์ เจ๊ะบู
12 133 นางสาวอามานี สามะ
13 141 นางสาวซารีณา สาแม
14 149 นางสาวฮูดา เวาะเลาะ
15 157 นางสาวรวยดา กุโน
16 165 นายมะชาดา แบรอสะแม
17 173 นางสาวอาวาติฟ ยูโซะ
18 181 นางสาวนูรีฮัน หมัดระหมาน
19 189 นางสาวอัสมะห์ อาลีฮาซัน
20 197 นางสาวซุลฟา อาลิอาดัม
21 205 นางสาวมาซีก๊ะ โต๊ะปะ
22 215 นางสาวฟิฏเราะห์ หะยีหมัด
23 222 นางสาวนัจวา นิฮะ
24 230 นางสาวรอนี ล่าหมัน
25 238 นางสาวอามาณี เซ็ง
26 246 นางสาวมากูเราะห์ กาซอ
27 254 นางสาวสุภาวดี สาแม
28 259 นางสาวนูซีลา มะยิดี
29 265 นายอับดุลลา ดือราแม
30 273 นางสาวปารณีย์ เลื่องวาณิชย์
31 283 นางสาวซูไรดา ดอนิ
32 294 นางสาวมิสบะห์ มามะ
33 301 นางสาวฮัฟเสาะห์ ปูเต๊ะ
34 309 นางสาวโนร์ไลลา หามะ
35 315 นางสาวบาริกะห์ อาบูบากา
36 324 นางสาวอามีเนาะห์ ดือราซอ
37 332 นายธนรัฐ หลีเจริญ
38 343 นางสาวสุไฮนี ซีแตมาโมง
39 351 นางสาวพิมพ์นารา มุนินทร์นพมาศ
40 359 นางสาวนิอารานี มะดาบู
41 364 นางสาวนาดียา ดาอุแม
42 366 นางสาวรูฮานา กาเซะ
43 369 นางสาวซีหย๊ะ เจะหะ
44 374 นางสาวพาตอน๊ะห์ กาซอ

 


<>