รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานที่ 8

25 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานตัว วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ที่จอดจักรยานยนต์สำหรับผู้อบรม บริเวณที่จอดรถนักศึกษา หลังอาคารสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ลำดับที่ เลขที่สมัครฝึกอบรม ชื่อ - นามสกุล
1 7 นางสาวอาซีย๊ะ สาและ
2 26 นางสาวนูซีย๊ะ ลาดอ
3 32 นางสาวซูฮานี อูเซ็ง
4 36 นางสาวซารีปะ ดือมานิ
5 48 นางสาวนูร์อัลญา เลาะเมาะ
6 56 นางสาวจันจิรา อาบูบากา
7 60 นางสาวณัฐธภา พัดวิลัย
8 81 นางสาวกามีละ สายิ
9 90 นางสาวสุวาณี เยงยูนอ
10 98 นางสาวอาดีหล๊ะ วาเด็ง
11 106 นางสาวณาศอฟาฮ์ ดารีซอ
12 114 นางสาวอูไมมัส  ตันหยงมัส
13 124 นางสาวอนูรีย์ เจ๊ะบู
14 127 นางสาวฮามีดะห์ เจ๊ะตำ
15 135 นางสาวอามานี สามะ
16 143 นางสาวซารีณา สาแม
17 151 นางสาวฮูดา เวาะเลาะ
18 159 นางสาวรวยดา กุโน
19 167 นายมะชาดา แบรอสะแม
20 175 นางสาวอาวาติฟ ยูโซะ
21 183 นางสาวนูรีฮัน หมัดระหมาน
22 191 นางสาวอัสมะห์ อาลีฮาซัน
23 199 นางสาวซุลฟา อาลิอาดัม
24 207 นางสาวมาซีก๊ะ โต๊ะปะ
25 224 นางสาวนัจวา นิฮะ
26 232 นางสาวรอนี ล่าหมัน
27 240 นางสาวอามาณี เซ็ง
28 248 นางสาวมากูเราะห์ กาซอ
29 256 นางสาวสุภาวดี สาแม
30 267 นายอับดุลลา ดือราแม
31 275 นางสาวปารณีย์ เลื่องวาณิชย์
32 285 นางสาวซูไรดา ดอนิ
33 287 นางสาวดะห์ ซีนา
34 303 นางสาวฮัฟเสาะห์ ปูเต๊ะ
35 311 นางสาวโนร์ไลลา หามะ
36 316 นางสาวบาริกะห์ อาบูบากา
37 326 นางสาวอามีเนาะห์ ดือราซอ
38 334 นายธนรัฐ หลีเจริญ
39 336 นางสาววนิดา อูเซ็ง
40 344 นางสาวสุไฮนี ซีแตมาโมง
41 353 นางสาวพิมพ์นารา มุนินทร์นพมาศ
42 361 นางสาวนิอารานี มะดาบู
43 376 นางสาวพาตอน๊ะห์ กาซอ