ประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบ CU-TEP

9 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศให้สามารถใช้ผลคะแนน CU-TEP ในการยื่นร่วมโครงการครูคืนถิ่น61ได้ ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ประชาสัมพันธ์การสมัครทดสอบ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด