กิจกรรมปรับพิ้นฐานนักศึกษาใหม่ 61

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์

วันที่ 7 เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณาจารย์ครุศาสตร์และกิจกรรมโดยสโมสรนักศึษาครุศาสตร์

ในช่วงเช้าวันที่ 8 ก.ค. 2561 เป็นการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จให้กับรุ่นน้องปี 1เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี น.ส.กชกร ศรีสังข์ มาเป็นรุ่นพี่ที่แชร์ประสบการณ์ในวันนี้ และผู้ดำเนินรายการในวันนี้ คือ อ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล , อ.นุรฟิตตรี หะยีดารียอ , อ.วราห์ เทพณรงค์

ช่วงบ่ายกิจกรรมปรับพื้นฐานเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานแรกๆ ของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ไม่เป็นเพียงการรับความรู้ทางวิชาการ แต่นี่เป็นความรู้ที่เป็นประสบการณ์นอกห้องเรียน 
1.ฐานความรู้ : อ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ, น.ส.ซอลีฮ๊ะ มอน๋อง, นายมูหามะอัสฮัร ตะโละดิง
2.ฐานคุณธรรมจริยธรรม : อ.เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ, น.ส.นูรีฮัน ลือมาน๊ะ
3.ฐานทักษะทางปัญญา : อ.วราห์ เทพณรงค์ , น.ส.กาญจรัศมิ์ แจ่มฟ้า
4.ฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ : อ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล, อ.นุรฟิตตรี หะยีดารียอ , น.ส.กรัณฑรัตน์ เติมวิทย์ขจร
5.ฐานทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารเทคโนโลยีฯ : อ.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
ในที่นี้ต้องขอบคุณทีมสโมสร ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล พาน้องเข้าฐาน จนครบทุกฐา