ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/61

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยเป็นการประชุมพบปะคณาจารย์ และหารือในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคณะ หลังจากที่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561