รับสมัครแข่งโต้วาที มรย.วิชาการ 61

2 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีในงาน มรย.วิชาการ 61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.นั ชชิ มา บาเกาะ โทรศัพท์  0816081347 ฝ่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  ชั้น 3 อาคาร 24

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด