งานมุฑิตาจิต 61

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดงานเลี้ยงอำลาเกษียนอายุราชการ มุทิตาจิต "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่บุคลากรคุณภาพคณะครุศาสตร์ ซีึงปีนี้มีอาจารย์เกษียนอายุราชการ 2 ท่าน

  • ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • อ.ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา