ครุศาสตร์จัดงานวันสันติภาพสากล

30 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่ 21 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2018 ยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปี สำหรับปีนี้ สร้างสีสัน และความครึกครืน และยังทำให้น้องๆ นักศึกษาได้แสดงโอกาส ความสามารถในด้านต่างๆ การแสดงดนตรี การประกวดวาดภาพ การแข่งขันทำอาหาร การแสดงนิทรรศการ การแสดงละคร การเสวนา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าในเรื่องสันติภาพและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม