ผ่อนคลายก่อนสอบกับ Music in garde

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันที่24 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมดีๆ ก่อนสอบ เพื่อการผ่อนคลายความเครียดเล็กๆน้อยๆ กับงาน Music in the Garden ครั้งที่ 1 ที่นำเอาวง edu band มาบรรเลงดนตรีสด และมีการจำหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม จากนักศึกษา ทั้ง 13 สาขาวิชา ของสายการศึกษา