คณบดีลงพื่้นที่นิเทศก์ครูคืนถื่น

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะทีมงานวิชาการคณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ และโรงเรียนบ้านย๊ะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อติดตามนิเทศก์นักศึกษาในโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ครูคืนถิ่น) หลังได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจากคณะผู้บริหารและครูจากทั้งสองโรงเรียนอย่างดี