รับสมัครWorkshop การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

13 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Workshop ฟรี... ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/buuin   ทุกกิจกรรม

เริ่มเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แต่ละกิจกรรมรับผู้เข้าร่วมได้ไม่น้อยกว่า 50 คน