ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษเจ้าหน้าที่โครงการ

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ (จ้างเหมา) จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด