ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ

27 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ และดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้วนั้น จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด