ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

8 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561