ให้นักศึกษาโครงการครูคืนถิ่นที่มีรายชื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

21 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษารหัส 58-60 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามรายชื่อที่แนบ เข้าทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด