ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษกลุ่มนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่น

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด