ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปี5หลักสูตร คบ.

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด