อาจารย์ครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีฯ

2 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามันเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข จังหวัดปัตตานี ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี พันเอกณัฐพล ชัยสุภา รองหัวหน้าคณะทำงานที่ 2 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และชาวบ้านบ้านน้ำดำ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้