ผลคะแนนสอบอังกฤษนักศึกษาปี5 กลุ่มทั่วไป

2 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตกลุ่มทั่วและจัดสอบวันที่ 11 เม.ย. 2562 โดยเทียบเคียงคะแนนจาก "education Testing Service : TOEIC Score VS CEFR " ผลคะแนนสอบตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด