แจ้งนักศึกษาอบรมTOEIC รับเกียรติบัตร

27 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่น ในการนี้ทางศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้จัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบ ติดต่อรับ ณ ชั้น 7 อาคาร ICT

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด