แสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน ดังนี้ 

  • อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561
  • อาจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561