แจ้งนักศึกษาอบรมTOEICกับ Oxford ลงทะเบียนสอบ

18 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ: นักศึกษาที่อยู่ในโครงการติว TOEIC กับทาง สถาบันภาษาอ๊อกฟอร์ด 100 คนทางสถาบันจะจัดลงทะเบียนสอบในวันที่ 22 มิ.ย 62 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 ตึกไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และจะจัดสอบ TOEIC วันที่ 29 มิ.ย 62 โดยจะทำการสอบรอบเช้า 50 คน และรอบบ่าย 50 คน ณ ห้องแคทลียา ชั้น 3 สยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษามาลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบในวันที่ 22 มิ.ย 62 หากไม่สามารถมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้