บุคลากรครุศาสตร์ร่วมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย62

18 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ โรงยิมส์ ชั้น 3 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน

การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน จันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากร อีกทั้งฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดขึ้นทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 มีชนิดกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยกีฬาฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง แบดมินตันชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม เปตองชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม ทีม 3 คน ตะกร้อชาย แชร์บอลหญิง กีฬาพื้นบ้านและปามอ (กีฬาสาธิต)